Perspectives in Plant Biotechnology ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್‍ರವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ