ದಿನಾಂಕ 08/07/2023ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್‌ವರ್ಕ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ